Grupa Cyfrowy Polsat przedstawiła wyniki za III kwartał 2018 roku

Grupa Cyfrowy Polsat zaprezentowała wyniki za III kwartał 2018 roku.

Przekroczono liczbę 14 mln usług kontraktowych świadczonych klientom i odnotowano rekordowo niski wskaźnik churn.

Najważniejsze dane operacyjne za III kwartał 2018 roku
– Już 30% klientów korzysta z ofert wiązanych – skuteczna realizacja strategii multiplay:
* Systematyczny wzrost liczby klientów usług wiązanych − o 284 tys. (20%) r/r do 1,73 mln (co stanowi 30% bazy klientów kontraktowych).
* Do 5,17 mln wzrosła liczba usług posiadanych przez tę grupę klientów.
* Miało to wpływ na obniżenie wskaźnika churn do rekordowo niskiego poziomu wynoszącego 7,9% w skali roku.
– Regularny przyrost liczby usług kontraktowych – o 527 tys. r/r – do 14,06 mln (stanowią one 83,4% wszystkich świadczonych usług):
* Kolejny kwartał wzrostu liczby usług telefonii komórkowej – o 344 tys. r/r, do 7,2 mln, co wynika z korzystnego wpływu strategii multiplay, utrzymującego się zainteresowania klientów nowymi prostymi taryfami Plusa wprowadzonymi w lutym br. oraz z wysokiej sprzedaży w segmencie B2B (rozwiązania m2m).
* Dzięki dobrej sprzedaży podstawowych pakietów, jak i usług dodatkowych (Multiroom HD i płatne usługi OTT), łączna liczba kontraktowych usług płatnej telewizji wzrosła r/r o 156 tys., przekraczając poziom 5 mln.
* Baza usług Internetu zwiększyła się o 27 tys. r/r i wynosi 1,8 mln. W trzech pierwszych kwartałach tego roku klienci detaliczni Cyfrowego Polsatu i sieci Plus przetransferowali ok. 699 PB danych.

Stabilna baza ponad 5,7 mln klientów kontraktowych

– Wzrost wskaźnika nasycenia usługami przypadającymi na klienta – o 5,1% r/r, a każdy z nich posiadał średnio 2,46 usługi z portfolio Grupy.
– Średni przychód od klienta kontraktowego (ARPU), liczony zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15, wzrósł o 4,3% r/r do poziomu 84 zł.
Stabilna baza prepaid na poziomie 2,8 mln usług odzwierciedla rzeczywistą liczbę użytkowników tej usługi: wysoki, stabilny poziom ARPU usług prepaid wynoszący 20,8 zł.
– Grupa rozpoczęła monetyzację praw do Ligi Mistrzów UEFA i wypracowała bardzo dobrą sprzedaż pakietu Polsat Sport Premium.
– Zgodnie z długoterminową strategią kanały Grupy Telewizji Polsat pozostawały w czołówce rynku oglądalności w grupie komercyjnej zarówno w III kwartale, jak i pierwszych 9 miesiącach, osiągając w pierwszym okresie wynik 25,1% (11,3% kanału głównego oraz 13,7% kanałów tematycznych) – pomimo nadal odzwierciedlającego się przejściowego wpływu transmisji z Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018 na otwartych antenach publicznego nadawcy – oraz 24,4% za 3 kwartały (11,5% dla anteny głównej i 12,9% dla kanałów tematycznych).
– Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrosły w III kwartale o 4,1% r/r i wyniosły 241 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy TV osiągnął 27,6%, a we wszystkich 3 kwartałach zanotowały wzrost o 7,6% do 831 mln zł, zapewniając udział w rynku na poziomie ok. 27%.

Dane finansowe Cyfrowego Polsatu za III kwartał 2018 r.

– Silne wyniki finansowe Grupy (zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15 oraz z uwzględnieniem konsolidacji Netii; dane historyczne za 2017 r. także według MSSF 15):
przychody: 2,735 mld zł (wzrost o 16,3% r/r),
– EBITDA: 920 mln zł (wzrost o 13,4% r/r),
– marża EBITDA: 33,6%,
zysk netto: 227,1 mln zł,
– wolne przepływy pieniężne za okres 12 miesięcy: 1,509 mld zł,
– wskaźnik całkowitego zadłużenia netto/EBITDA LTM: 2,83x.

Skonsolidowany raport za 3Q 2018
Prezentacja wynikowa za 3Q 2018

Cyfrowy Polsat
ostatniekomentarze
Dołącz do dyskusji i do blisko 6 tysięcy zarejstrowanych użytkowników!
Sprawdź: