CBOS: Polsat najlepiej postrzeganą stacją telewizyjną

Z badania CBOS wynika, że Telewizja Polsat to najlepiej postrzegana stacja telewizyjna. Na temat Polsatu pozytywnie wypowiedziało się 70% respondentów, a negatywnie ocenia stację 12% pytanych.

Pozytywna ocena dla Polsatu od kwietnia zwiększyła się o 3 punkty procentowe. TVN dobrze ocenia 65%, a TVP 57% ankietowanych. TVN krytykuje 18% pytanych, a TVP źle ocenia 27% ankietowanych.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach od 5 do 12 października 2017 roku metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo na reprezentatywnej próbie 948 osób.

ostatniekomentarze
Dołącz do dyskusji i do blisko 6 tysięcy zarejstrowanych użytkowników!
Sprawdź: