Zarząd Cyfrowego Polsatu zostaje na kolejne 3 lata

Rada nadzorcza Cyfrowego Polsatu powołała dotychczasowych członków zarządu na kolejną trzyletnią kadencję. Tobias Solorz nadal będzie prezesem zarządu, a Dariusz Działkowski, Tomasz Gillner-Gorywoda, Aneta Jaskólska, Agnieszka Odorowicz, Maciej Stec oraz Tomasz Szeląg – członkami zarządu.

Wszyscy zostali powołani na wspólną trzyletnią kadencję ze skutkiem od dnia odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2015, które to zgromadzenie odbędzie się 29 czerwca.

ostatniekomentarze
Dołącz do dyskusji i do blisko 6 tysięcy zarejstrowanych użytkowników!
Sprawdź: