Kara dla Polsatu za "niewłaściwe lokowanie produktu" [wideo]

Przewodniczący KRRiT, Jan Dworak, 6 czerwca 2014 r. nałożył na Telewizję Polsat karę finansową w wysokości 50 tys. zł za naruszenie przepisów dotyczących lokowania produktu lub usługi w programie „Gwiazdy w sieci”.

Według KRRiT, w wyemitowanym 15 lipca 2013 roku programie pt. „Gwiazdy w sieci” zostały naruszone przepisy art. 17a ust. 3 i ust 5 pkt 1 ustawy o radiofonii i telewizji oraz § 4 ust. 2 Rozporządzenia KRRiT z 30 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków lokowania produktu.

Jak podaje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, analiza nadesłanych przez nadawcę materiałów wykazała, że w trwającej ok. dwie minuty audycji wielokrotnie pojawiały się informacje oraz przekazy wizualne nadmiernie eksponujące lokowaną usługę w pozytywnym świetle. Na końcu audycji nie pojawiła się natomiast informacja o lokowanej usłudze i podmiotach ją świadczących. Jak stwierdza KRRiT, rozpowszechnianie przez nadawcę przekazów handlowych w taki sposób może wprowadzać odbiorców w błąd co do charakteru prezentowanych treści.


Jeden z odcinków programu „Gwiazdy w sieci”

KRRiT oceniając czy doszło do naruszenia ustawy o rtv posłużyła się kryteriami określonymi w komunikacie interpretacyjnym Komisji Europejskiej z 28 kwietnia 2004 r. w sprawie przepisów o reklamie telewizyjnej w dyrektywie o telewizji bez granic. Zgodnie z nim, pod pojęciem „nadmiernego eksponowania” należy rozumieć „powracającą obecność danej marki, towarów lub usług, lub sposób, w jaki są one prezentowane lub w jaki sposób się pojawiają”.

Wymierzając karę, KRRiT uwzględniła przesłanki ustawowe, określone w art. 53 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, tj. zakres i stopień szkodliwości naruszenia, możliwości finansowe nadawcy, a także jego dotychczasową działalność. Polsat był już karany za naruszanie przepisów ustawy, w tym dotyczących audiowizualnych przekazów handlowych.

ostatniekomentarze
Dołącz do dyskusji i do blisko 6 tysięcy zarejstrowanych użytkowników!
Sprawdź: