4 nowe kanały w ofercie Polsat Media do 31 grudnia 2015 r.

Właściciele kanałów Kino Polska, Kino Polska Muzyka (Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA), FilmBox (Kino Polska TV S.A.) i Stopklatka TV (Stopklatka S.A.) podpisali umowy dotyczące sprzedaży czasu reklamowego z biurem reklamy Polsat Media. Wszystkie umowy obowiązują od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

Na podstawie umów Polsat Media będzie świadczył na zasadzie wyłączności usługi pozyskiwania reklam dla wspomnianych kanałów. Wynagrodzenie nadawców z tytułu umowy stanowią wpływy z reklam pomniejszone o ustaloną na warunkach rynkowych marżę Polsat Media. Wysokość wpływów z reklam uzależniona jest od wielu czynników, m.in. od indywidualnie negocjowanego w tego rodzaju umowach wskaĹşnika CPP oraz ogólnej sytuacji na rynku reklamy w Polsce. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących warunku i terminu lub kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć 10% wartości umowy lub równowartość 200 000 euro.

Warto dodać, że kanał Stopklatka TV zostanie uruchomiony do dnia 28 kwietnia 2014 r. i znajdzie się w ofercie bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej.

ostatniekomentarze
Dołącz do dyskusji i do blisko 6 tysięcy zarejstrowanych użytkowników!
Sprawdź: