Powstał Polsat Brands. Reorganizacja grupy Telewizji Polsat

Telewizja Polsat z siedzibą w Warszawie oraz Polsat License z siedzibą w Zug w Szwajcarii zawarły umowę, na podstawie której Telewizja Polsat wniosła tytułem wkładu do utworzonej przez Telewizję Polsat i Polsat License spółki cywilnej na prawie szwajcarskim pod nazwą Polsat Brands określone znaki towarowe o łącznej wartości 880 mln zł. Zmiany związane są z reorganizacją struktury grupy Telewizji Polsat.

Telewizja Polsat wniosła do nowej spółki znaki towarowe, a Polsat License zobowiązała się do wniesienia wkładu pieniężnego odpowiadającego 1/99 wartości praw własności intelektualnej. Przeniesienie tych praw jako wkładu niepieniężnego do Polsat Brands ma na celu reorganizację struktury grupy Telewizji Polsat zakładającą rozdzielenie przedmiotu podstawowej działalności tj. nadawania i produkcji telewizyjnej od działalności dodatkowej w zakresie zarządzania prawami własności intelektualnej.

Umowa została uznana za znaczącą w związku z tym, że jej wartość przekracza 10% skonsolidowanych przychodów Cyfrowego Polsatu za ostatnie cztery kwartały obrotowe. Telewizja Polsat i Polsat License są spółkami zależnymi od Cyfrowego Polsatu.

ostatniekomentarze
Dołącz do dyskusji i do blisko 6 tysięcy zarejstrowanych użytkowników!
Sprawdź: