Polsat z programem nieodpłatnych praktyk

Telewizja Polsat ruszyła z programem nieodpłatnych praktyk pod opieką doświadczonych dziennikarzy w Pionie Informacji i Publicystyki („Wydarzenia”, Polsat News i Polsat Biznes). Praktyki dają możliwość poznania specyfiki oraz organizacji pracy w telewizji informacyjnej na różnych stanowiskach.

Praktyki odbywają się na podstawie umowy o nieodpłatną praktykę absolwencką, zawartej między praktykantem a Telewizją Polsat (program bezpłatnych praktyk skierowany jest do studentów, którzy ukończyli co najmniej drugi rok studiów oraz do absolwentów uczelni, którzy w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30. roku życia, umowa o praktyki nie może być zawarta na okres dłuższy niż trzy miesiące, do 480 godzin, a tygodniowy wymiar praktyk to 40 godzin) lub porozumienia między uczelnią kierującą na praktyki a Telewizją Polsat. W pierwszym przypadku umowa o praktyki może zostać rozwiązana na piśmie w każdym czasie.

Nabór praktykantów odbywa się raz w kwartale, cztery razy w roku. Terminy rozpoczęcia praktyk to pierwsze tygodnie: stycznia, kwietnia, lipca i paĹşdziernika. Praktyki są realizowane w redakcjach: Polsat News (w Warszawie i ośrodkach regionalnych), „Wydarzenia”, Polsat Biznes, dział kierowników produkcji.

Telewizja Polsat oczekuje od kandydatów: bardzo dobrej znajomości zasad języka polskiego (w przypadku cudzoziemców znajomości języka polskiego w stopniu umożliwiającym komunikację), posługiwania się poprawną polszczyzną, dużej wiedzy ogólnej, komunikatywności, umiejętności pracy w zespole, umiejętności pracy pod presją czasu, odporności na stres oraz dobrej znajomości przynajmniej jednego języka obcego.

Obowiązki formalne i zdania praktykanta: szkolenie w zakresie BHP (przeprowadza Telewizja Polsat), dostarczenie polisy ubezpieczenia NNW na okres trwania praktyk, uzgodnienie z opiekunem praktyk grafiku pracy, poznanie ogólnych zasad pracy w Polsat News/Polsat Biznes, poznanie zasad pracy w przypisanej redakcji, pomoc w pracy redakcyjnej/produkcyjnej, wykonywanie zadań zleconych przez opiekuna praktyk.

Kandydaci na praktyki powinni przysłać zgłoszenie na adres: praktyki@polsat.com.pl. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać: CV i list przewodni skierowany do danej redakcji. Rozmowy rekrutacyjne prowadzą przedstawiciele redakcji, do których aplikują kandydaci. Po ukończeniu programu praktykant otrzymuje zaświadczenie o odbyciu i zakresie praktyki, o nabytych umiejętnościach oraz opinię o swojej pracy. Najlepiej ocenieni praktykanci mogą ubiegać się o staż.

ostatniekomentarze
Dołącz do dyskusji i do blisko 6 tysięcy zarejestrowanych użytkowników!
Sprawdź: