Axel Springer nie odwołał się

Axel Springer nie odwołał się od decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który w kwietniu z powodów formalnych umorzył postępowanie dotyczące nabycia przez niemiecką grupę medialną 25,1% akcji Telewizji Polsat.

O takiej decyzji poinformował w poniedziałek PAP rzecznik Axel Springer Polska, Michał Fijoł. Konrad Gruner z biura prasowego UOKiK poinformował PAP, że termin złożenia odwołania od decyzji UOKiK minął 4 maja. Dodał, że teraz Axel Springer może złożyć ponownie wniosek do UOKiK, uwzględniając uwagi urzędu, że chodzi de facto o przejęcie kontroli lub może sfinalizować transakcję bez zgody UOKiK.

Axel Springer może też zmienić warunki parafowanej umowy z właścicielem Polsatu tak, aby dotyczyła ona tylko przejęcia pakietu akcji, bez przejmowania kontroli – wyjaśnił Gruner. -We wniosku, który został wcześniej złożony napisane było, że Axel Springer chce przejąć 25,1% akcji Polsatu, a my w toku naszego postępowania uznaliśmy, że nie chodzi tylko o przejęcie nominalnie 25,1% akcji, ale również o przejęcie kontroli nad przedsiębiorstwem poprzez zapisy w umowie, że ważne decyzje nie będą mogły być podejmowane bez zgody Springera – powiedział Gruner.

-Mamy teraz nową ustawę, w świetle której nie podlega zgłoszeniu koncentracja polegająca na przejęciu 25,1% akcji, więc jeśli Springer uzna, że chodzi tylko o przejęcie takiej wielkości pakietu, to nie ma potrzeby zgłaszania takiej transakcji. Natomiast, jeśli wchodzi w grę jednak przejęcie kontroli, to transakcja podlega zgłoszeniu do UOKiK – dodał. Poinformował, że jeśli jednak Axel Springer zdecyduje się na przejęcie akcji Polsatu bez składania wniosku, to UOKiK i tak będzie miał możliwość sprawdzenia takiej transakcji, czy rzeczywiście nie chodzi o przejęcie kontroli.

Wniosek w sprawie koncentracji, polegającej na nabyciu przez spółkę F123?nfundvierzigste Media Verm÷gensverwaltungs (FMV) 25,1% akcji Telewizji Polsat trafił w lutym do UOKiK. Spółka FMV jest całkowicie zależna od wydawnictwa Axel Springer i powstała dla potrzeb tej transakcji. FMV zgłaszając prezesowi Urzędu transakcję do oceny, zakwalifikował ją jako nabycie 25,1% akcji Polsatu. Tymczasem postępowanie UOKiK wykazało, że dzięki temu oba podmioty – FMV i Axel Springer – uzyskają wspólną kontrolę nad Polsatem. W związku z tym, prezes UOKiK uznał, że bezprzedmiotowe jest prowadzenie postępowania w zakresie określonym wnioskiem i umorzył je.

Właściciel Polsatu Zygmunt Solorz-Żak poinformował w poniedziałek PAP, że liczy, iż w najbliższych dniach będzie rozmawiał z przedstawicielami firmy Axel Springer w sprawie dalszego postępowania. Na początku grudnia 2006 roku Solorz-Żak parafował umowę sprzedaży 25,1% akcji Telewizji Polsat niemieckiemu koncernowi medialnemu Axel Springer.

Źródło: Puls Biznesu na podstawie informacji PAP

ostatniekomentarze
Dołącz do dyskusji i do blisko 6 tysięcy zarejstrowanych użytkowników!
Sprawdź: