Postępowanie umorzone

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów umorzył postępowanie w sprawie koncentracji koncernu wydawniczego Axel Springer i Telewizji Polsat z powodów formalnych – poinformował UOKiK na swojej stronie internetowej.

– Zgłoszona w lutym 2007 transakcja jest konsekwencją planowanej koncentracji polegającej na nabyciu przez Fünfundvierzigste Media Vermögensverwaltungs 25,1% akcji telewizji Polsat. Spółka FMV jest całkowicie zależna od wydawnictwa Axel Springer i powstała dla potrzeb tej transakcji. Podczas prowadzonego postępowania, Prezes Urzędu stwierdził, że pomimo nabycia przez wydawnictwo tylko 25.1%.akcji, jego wpływ na przejmowaną telewizję będzie znacząco większy, niż wynikałoby to wyłącznie z nominalnego posiadania akcji. Z analizowanych przez Prezesa Urzędu dokumentów, m.in. umowy oraz zgłoszenia zamiaru koncentracji wynika, że bez zgody mniejszościowego akcjonariusza, jakim stanie się FMV nie będą mogły być podejmowane zasadnicze decyzje dotyczące Polsatu. Wnioskodawca FMV zgłaszając Prezesowi Urzędu transakcję do oceny zakwalifikował ją jako nabycie części akcji przejmowanej spółki telewizyjnej. Natomiast postępowanie wykazało, że dzięki temu oba podmioty uzyskają wspólną kontrolę nad Polsatem. W związku z tym, Prezes Urzędu uznał, że bezprzedmiotowe jest prowadzenie postępowania w zakresie określonym wnioskiem i umorzył je. Decyzja nie jest ostateczna. Przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – czytamy w komunikacie UOKiK.

Źródło: UOKiK

ostatniekomentarze
Dołącz do dyskusji i do blisko 6 tysięcy zarejstrowanych użytkowników!
Sprawdź: