Syn Solorza-Żaka w zarządzie spółki Polkomtel

fot.: Polsat
Zygmunt Solorz-Żak został oddelegowany na stanowisko prezesa zarządu spółki Polkomtel, którą oficjalnie przejął wczoraj.

Na razie Solorz-Żak będzie pełnił obowiązki prezesa przez trzy miesiące. Dotychczasowy prezes Jarosław Bauc zasiada teraz w zarządzie operatora. W zarządzie znalazł się też Tobias Solorz, syn Zygmunta Solorza-Żaka.

Ponadto według Polskiej Agencji Prasowej, wiceprezesem Polkomtela nadal będzie Krzysztof Kilian, a dyrektorem finansowym pozostaje Martin Murhaus. Wojciech Dylewski nie będzie już dalej pełnił funkcji członka zarządu, ale pozostali dotychczasowi członkowie zarządu zachowali swoje stanowiska. W skład nowej rady nadzorczej Polkomtela weszli: Heronim Ruta (przewodniczący), Aleksander Myszka, Józef Birka, Andrzej Papis oraz Norbert Walkiewicz. „Rzeczpospolita” podała, że w radzie nadzorczej początkowo znalazł się także sam Solorz-Żak, ale później został oddelegowany na stanowisko prezesa zarządu.

PAP poinformowała ponadto, że Solorz-Żak planuje oszczędności w swojej grupie kapitałowej i chce rozwijać sieć sprzedaży. Solorz nie wyklucza także tego, że nastąpią powiązania kapitałowe Polkomtela z również należącymi do niego Aero2 i Midasem. Biznesmen spodziewa się zakończenia budowy sieci LTE w 2013 roku. Nie wykluczył również, że wprowadzi Polkomtela na GPW. Natomiast według „Rzeczpospolitej”, Polkomtel połączy się ze Spartan Capital Holdings, spółką, która faktycznie kupiła operatora sieci Plus i przejmie na siebie dług, który zaciągnięto na opłacanie transakcji.

ostatniekomentarze
Dołącz do dyskusji i do blisko 6 tysięcy zarejestrowanych użytkowników!
Sprawdź: