Wyniki Cyfrowego Polsatu. 11,7 mld zł przychodów, 1,1 mld zł zysku

fot.: Pixabay
Grupa Polsat podsumowała 2019 rok. Już 2 mln klientów Grupy korzysta z usług łączonych (smartDOM). Po raz kolejny wskaźnik odejść klientów był na rekordowo niskim poziomie 6,4%. Przychody Grupy wyniosły blisko 11,7 mld zł, EBITDA – 4,2 mld zł, a zysk netto wzrósł do poziomu 1,1 mld zł.

Najważniejsze dane operacyjne za IV kwartał i cały 2019 r.

 • W styczniu 2020 pozyskano 2-milionowego klienta oferty multiplay smartDOM; konsekwentna realizacja strategii skutkuje stabilnym wzrostem liczby klientów – o 197 tys. (11%) r/r do 1,99 mln, co stanowi 35% bazy klientów kontraktowych, a liczba usług posiadanych przez tę grupę klientów wzrosła do 6,05 mln.
 • Kolejny kwartał rekordowo niskiego poziomu wskaźnika odejść klientów (churn) – spadek o 1,2 p.p. r/r, do poziomu zaledwie 6,4% w skali roku.
 • Przyrost liczby usług kontraktowych – o 469 tys. (3%) r/r do 14,73 mln.
 • Wzrost liczby usług telefonii komórkowej – aż o 549 tys. (7,5%) r/r do 7,9 mln efektem korzystnego wpływu strategii multiplay oraz prostych taryf Plusa wprowadzonych w lutym 2018 r., wspartych dobrą sprzedażą w segmencie B2B (m2m).
 • Łączna liczba świadczonych w modelu kontraktowym usług płatnej telewizji była na wysokim poziomie 5 mln.
 • Stabilna baza usług Internetu wynosząca ok. 1,8 mln. W 2019 r. klienci detaliczni Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu przetransferowali ok. 1,1 EB danych. W zasięgu sieci LTE Grupy jest blisko 100% Polaków, a LTE Advanced – 82% mieszkańców kraju.
 • Stabilna baza ponad 5,6 mln klientów kontraktowych.
 • Wzrost wskaźnika nasycenia usługami przypadającymi na jednego klienta – o 4,5% r/r.
 • Każdy klient posiadał średnio 2,61 usługi z portfolio Grupy.
 • Wzrost średniego miesięcznego przychodu od klienta kontraktowego (ARPU) o 1,9%, do 85,6 zł.
 • Stabilna baza usług prepaid rzędu 2,7 mln, z wysokim ARPU na poziomie 20,3 zł.

Grupa pomyślnie zakończyła fazę testów technologii 5G i rozpoczęła budowę pierwszej w Polsce komercyjnej sieci 5G na częstotliwości 2600 MHz TDD. Została również nawiązana współpraca strategiczna z Asseco.

Oglądalność i rynek reklamy

Kanały Grupy Telewizji Polsat uplasowały się w czołówce rynku oglądalności w grupie komercyjnej, osiągając wynik 24,2% (10,4% kanału głównego oraz 13,8% kanałów tematycznych) w IV kwartale i 24,3% (11,0% kanału głównego i 13,3% kanałów tematycznych) w całym 2019 r.

Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrosły w IV kwartale o 2,4% r/r do 379 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy TV wzrósł do 28,6%, a w całym 2019 r. odnotowały wzrost o 1,9% r/r do 1,22 mld zł, zapewniając udział w rynku reklamy na poziomie 28,0%.

Najważniejsze dane finansowe za IV kwartał i cały 2019 r.

 • przychody: 11,7 mld zł,
 • EBITDA: 4,2 mld zł,
 • marża EBITDA: 36%,
 • zysk netto: 1,1 mld zł,
 • wolne przepływy pieniężne: 1,3 mld zł w okresie 12-miesięcznym,
 • wskaźnik całkowitego zadłużenia netto/EBITDA LTM: 2,90x.

Raport roczny 2019

Prezentacja wynikowa

ostatniekomentarze
Dołącz do dyskusji i do blisko 6 tysięcy zarejestrowanych użytkowników!
Sprawdź: