Wyniki Cyfrowego Polsatu za II kwartał 2019

Grupa Cyfrowy Polsat zakończyła II kwartał stabilnymi wynikami operacyjnymi w obydwu segmentach, osiągnęła silne wyniki finansowe oraz kolejny raz odnotowała rekordowo niski wskaźnik odejść klientów.

Najważniejsze dane operacyjne za II kwartał 2019 r.
• Już co trzeci klient Grupy korzysta z oferty multiplay:
* Systematyczny wzrost liczby klientów usług wiązanych − o 243 tys. (15%) r/r do 1,9 mln, co stanowi 34% bazy klientów kontraktowych.
* Liczba usług posiadanych przez tę grupę klientów wzrosła do 5,71 mln.
* Rekordowe obniżenie poziomu wskaźnika odejść klientów (churn) o 1,3 p.p. r/r do poziomu zaledwie 7% w skali roku.
• Silny przyrost liczby usług kontraktowych – o 522 tys. r/r do 14,45 mln:
* Istotny wzrost liczby usług telefonii komórkowej – o 499 tys. r/r do 7,6 mln, co wynika z korzystnego wpływu strategii multiplay, utrzymującego się zainteresowania klientów prostymi taryfami Plusa oraz z wysokiej sprzedaży w segmencie B2B (rozwiązania m2m).
* Dzięki utrzymującemu się popytowi na usługę Multiroom oraz dobrze sprzedającym się płatnym usługom OTT łączna liczba kontraktowych usług płatnej telewizji wzrosła r/r o 31 tys. i wynosi 5,1 mln.
* Wysoka baza usług Internetu wynosząca ok. 1,8 mln. W II kwartale 2019 r. klienci detaliczni Cyfrowego Polsatu i sieci Plus przetransferowali ok. 267 PB danych, a w I półroczu 530 PB danych. W zasięgu sieci LTE Grupy jest blisko 100% Polaków, a LTE Advanced – 73% mieszkańców kraju.

• Stabilna baza ok. 5,7 mln klientów kontraktowych:
* Wzrost wskaźnika nasycenia usługami przypadającymi na jednego klienta – o 5,3% r/r, a każdy z nich posiadał średnio 2,56 usługi z portfolio Grupy.
* Średni przychód od klienta kontraktowego (ARPU) wzrósł r/r o 0,6% i wyniósł 83,4 zł.
Baza usług prepaid na stabilnym poziomie 2,6 mln, z wysokim, rosnącym r/r o 2% ARPU na poziomie 20,8 zł.
Kanały Grupy Telewizji Polsat uplasowały się w czołówce rynku oglądalności w grupie komercyjnej, osiągając wynik 24,9% (11,4% kanału głównego oraz 13,6% kanałów tematycznych) w II kwartale i 24,1% (11,3% kanału głównego i 12,8% kanałów tematycznych) w I półroczu.
• Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrosły zarówno w II kwartale, jak i w I półroczu – odpowiednio o 1,1% r/r do 325 mln zł, czego efektem jest wzrost udziału Grupy w rynku reklamy TV do 27,2% w II kwartale (przy jednoczesnym spadku całego rynku reklamy TV o 0,7%), i o 0,8% r/r do 596 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy TV wzrósł do poziomu 27,6% w I półroczu (cały rynek reklamy TV spadł o 1,8%).

Skonsolidowany raport za 1H 2019
Prezentacja wynikowa

ostatniekomentarze
Dołącz do dyskusji i do blisko 6 tysięcy zarejestrowanych użytkowników!
Sprawdź: